AO “Centrul de Drept al Avocaților” anunță tender de achiziționare a unui aparat de aer condiționat!

AO “Centrul de Drept al Avocaților” anunță tender de achiziționare a unui aparat de aer condiționat!

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării: 24 octombrie 2017

 

Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească “Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) planifică achiziționarea unui aparat de aer condiționat, și invită agenții economici să transmită ofertele tehnice și financiare.

 

Cadrul general

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o Asociație fondată în anul 1997. Misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. CDA este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internațională.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru un aparat de aer condiționat.

Serviciile solicitate:

Nr.

Denumire produs

Specificații

Cantitatea

1.

Aparat de aer condiționat

-Vară-iarnă

– Nivel redus de zgomot

– Metrajul camerei (25 )

 (1 buc)

2.

Instalare și livrare

 

3.

Preț Total (0 TVA)

 

I. Condiții

 1. Preţ competitiv, respectarea raportului preţ-calitate
 2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
 3. Condițiile și termenele de livrare și de plată;
 4. Companie specializată în realizarea cauciucurilor.;
 5. Calitatea lucrărilor executate;
 6. Livrarea producţiei la sediul organizaţiei;

II. Cerințe de evaluare

 1. Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț total calculat.
 2. Garanţii cu respectarea raportului preţ şi calitate
 3. Oferta financiară (în lei) cu specificarea modalității și prețului de livrare. Menționam că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
 4. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).
 5. Termenii și condiții de garanție
 6. Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate.
 • Cerințe speciale:
 • Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari
 • Atenţionăm: Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015
 • Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului.

III. Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 07.11.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md , cu mențiunea “Aparat aer condiționat”. Pentru informații adiționale, persoana de legătură – Oleg Palii – telefon: (+373) 691 37 160.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.