Solicitare de oferte. Sistem interfon și control acces

Solicitare de oferte. Sistem interfon și control acces

ANUNȚ

 Sistem interfon și control acces

 

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail:law-center@cda.md 

Data publicării: 26.09.2017

 

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de furnizare, instalare a unui Interfon și a sistemului de control de acces în cadrul sediului.

       I.                 Descrierea

 Scopul anunțului selectarea companiei care va oferi asistență Centrului de Drept în instalarea sistemului de interfonie și de control acces în interiorul oficiului situat la adresa or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8.

 Detalii oficiului:

       Un etaj, spațiul oficiului – 100mp, una intrare principală.

 

 II.                Oferta tehnică și financiară

 Companiile interesate sunt invitate să expedieze oferta tehnică și financiara, cu următorul conținut:

Instalare a unui Interfon și Control de acces în cadrul sediului

or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8.          

No.

Descrierea produsului

Preț unitar

fără TVA, MDL

Total preț

fără TVA, MDL

1.

Servicii instalare a sistemului Interfon pentru controlul de acces în cadrul sediului.            

 

 

2.

Lista aparatelor/dispozitivelor necesare pentru buna funcționare a sistemului Interfonie și Control acces în sediu*

Caracteristici:

        Video monitor, cu memorie și funcția deschiderii ușii;

        Sistemele de control instalate în exterior să fie rezistente la umiditate și soare sau schimbarea vremii.

*Agentul economic va include în listă cu descrierea detaliată a toate dispozitivele care sunt necesare pentru instalare și buna funcționare a sistemului. Va indica obligatoriu cantitatea necesară și prețul.

 

 

 

3.

Programare instalare și testarea sistemului

 

 

4.

Termen de executare de la semnarea contractului

 

 

Data:

 

Nume, Prenume/funcția:

Semnătura/Ștampila ofertantului:

         

 III.              Modalitatea de participare la concurs

 Companiile interesate sunt rugate să prezente următorul set de documente – conținutul Dosarului de aplicare :

 1.      informații de contact ale ofertantului.

 2.      certificatul de înregistrare a companiei.

 3.      oferta financiară și tehnică va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).

 4.      portofoliu lucrări/clienți.

 

Dacă oricare dintre aceste documente sau informații lipsesc, oferta va fi respinsă

 

 IV.              Condițiile speciale

       1.  Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă echipament de calitate și cel mai avantajos preț total calculat.

       2. Posibilitatea de a vizita sediul, or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab pentru a analiza toate detalii tehnice pentru înaintarea ofertelor.

       3.  Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari.

       4.  Atenționăm:  Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015

       5.  Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunurilor.

 

V.               Modul de prezentare a ofertelor:

 Documentele Ofertantului puse în plic, sigilat, urmează a fi prezentate până la data de 10.10.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md.

 Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.