Concurs pentru achiziționarea serviciilor de furnizare și instalare a unui Sistem de alarmă anti – incendiu în cadrul spațiilor de oficiu al Centrului de Drept al Avocaților

Concurs pentru achiziționarea serviciilor de furnizare și instalare a unui Sistem de alarmă anti – incendiu în cadrul spațiilor de oficiu al Centrului de Drept al Avocaților

ANUNȚ

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail:law-center@cda.md 

Data publicării: 27.09.2017

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de furnizare și instalare a unui Sistem de alarmă anti – incendiu în cadrul spațiilor de oficiu al Centrului.

 I.                 Obiectul concursului

În urma concursului, CDA va selecta compania care va oferi servicii de furnizare și instalare a sistemelor de alarmă anti-incendiu la sediul Centrului de Drept al Avocaților.

II.                Descrierea

Scopul anunțului selectarea unui agent economic care va oferi asistență Centrului de Drept în instalarea sistemului de alarmă anti-incendiu în oficiul situat la adresa or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8.

 Detalii oficiului:

        Un etaj, spațiul oficiului – 100mp: hol, 5 spații birou (inclusiv baia și debara).

 

III.              Ofertă tehnică și financiară

Companiile interesate sunt invitate să expedieze oferta tehnică și financiara, cu următorul conținut:

 Instalarea unui Sistem de alarmă anti – incendiu

 adresa or. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab

No.

Descrierea produsului

Cantitatea/

Unitate

Preț unitar

fără TVA, MDL

Total preț

Fără TVA, MDL

1.

Servicii instalare a sistemului de alarmă anti-incendiu

 

 

 

2.

Lista aparatelor/dispozitivelor necesare pentru buna funcționare a sistemului anti-incendiu*

*Agentul economic va include în listă toate dispozitivele care sunt necesare pentru instalare și buna funcționare a sistemului. Va indica obligatoriu cantitatea necesară și prețul (MDL)

 

 

 

3.

Suport de deservire tehnică a sistemului de alarmă anti-incendiu (per 1 lună).

 

 

 

4.

Termen de executare de la semnarea contractului

 

 

Data:

Nume, Prenume/funcția:

Semnătura/Ștampila ofertantului:

           

IV.              Modalitatea de participare la concurs

Companiile interesate sunt rugate să prezente următorul set de documente – conținutul Dosarului de aplicare :

 

1.      informații de contact ale ofertantului.

2.      certificatul de înregistrare a companiei.

3.      oferta financiară și tehnică va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).

4.      portofoliu lucrări/clienți.

 

Dacă oricare dintre aceste documente sau informații lipsesc, oferta va fi respinsă

 

V.               Condițiile speciale

 

       1.  Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț total calculat.

     2.Posibilitatea de a vizita sediul, or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab pentru a analiza toate detalii tehnice pentru înaintarea ofertelor.

        3.Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari

        4.Atenționăm:  Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015

       5.  Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunurilor.

 

VI.              Modul de prezentare a ofertelor:

Documentele Ofertantului puse în plic, sigilat, urmează a fi prezentate până la data de 11.10.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md sau fax – 022 240-898.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.