Solicitare de oferte. În atenţia prestatorilor – elaborarea design-ului şi editarea/producerea unei broșuri

Solicitare de oferte. În atenţia prestatorilor – elaborarea design-ului şi editarea/producerea unei broșuri

ANUNȚ

Către: Companiilor de interes
De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților
Publicat site: www.civic.md; www.cda.md
Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009
Telefon/fax: 022 240-898
e-mail
: law-center@cda.md
Data publicării: 3 august 2017  

 

Asociația Obștească “Centrul de Drept al Avocaților” invită agenții economici să transmită ofertele tehnice și financiare pentru elaborarea design-ului şi editarea/producerea unei broșuri – Glosar de termeni în domeniul azilului pentru colaboratorii Poliției de frontieră și profesioniștii implicați în procedura de primire a cererilor de azil și acordării protecției internaționale în Republica Moldova.

Cadrul general

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o organizație publică fondată în anul 1997. Misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. CDA este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internaționalăCererea de ofertă

În urma concursului, Centrul de Drept al Avocaților va selecta o companie care urmează să elaboreze unei broșuri în domeniul azilului.

I. Condiții

 1. Compania va elabora designul pentru broșură respectînd politica de vizibilitate solicitată de donator – UNHCR
 2. Machetare si tipărire;
 3. Broșura va fi bilinguă: limba română, rusă;
 4. Tiraj – 200 exemplare (bilinguă)
 5. Tirajul broșurei (policolor): coperta și maxim 3 inserturi color pentru interiorul broșurei
 6. Dimensiunile broșurei: Format A5 ;
 7. Broșura va conţine maximum 60 pagini (bilingvă);
 8. Tip copertă – 220gr/m;
 9. Tip hârtie – 80gr/m;
 10. Copertarea prin capsare (sau spirala, desi cred ca asta va fi mai scump, dar mai rezistent in timp)
 11. Compania va prezenta varianta finală a broșurei în termen de 7 zile de la semnarea contractului;
 12. Termen de tipărire a broșurei – 5 zile de la aprobarea finală;
 13. Broșura va fi prezentată în document Microsoft Word, PDF şi JPEG cu respectarea cerinţelor înaintate de CDA;
 14. CDA îşi rezervă dreptul de a solicita de la companie macheta aprobată in format tiff solicitată spre tipar;
 15. Livrarea producţiei la sediul organizaţiei;

II. Cerințe de evaluare

 1. Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț total calculat.
 2. Garanţii cu respectarea raportului preţ şi calitate
 3. Oferta financiară (în lei) cu specificarea modalității și prețului de livrare. Menționam că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
 4. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail). Important! De prezentat oferta cu inserturi color și fără inserturi color (interiorul brosurei);
 5. Termenii și condiții de garanție
 6. Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate.

III. Cerințe speciale:

 • Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari
 • Atenţionăm: Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015
 • Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului.

IV. Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 17.08.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Ana Bargan, asistent pe raportare și organizare evenimete – telefon: 022- 240-899).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.