Solicitare de oferte. În atenţia furnizorilor de servicii de imprimare a materialelor promoționale. iulie 2017

Solicitare de oferte. În atenţia furnizorilor de servicii de imprimare a materialelor promoționale. iulie 2017

03.07.2017. În atenţia furnizorilor de servicii de imprimare a materialelor promoționale

Stimaţi furnizori!
Prin prezenta, Vă anunţăm că Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” organizează tender de achiziţionare a serviciilor de imprimare a materialelor promoționale şi Vă invită să participaţi.

Criterii de selecţie a companiei:

  1. Preţ competitiv, respectarea raportului preţ-calitate
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
  3. Condițiile și termenele de livrare și de plată;
  4. Companie specializată în vînzarea articolelor promoționale;
  5. Calitatea lucrărilor executate;

Condiţii de participare:

  1. Prezentarea, Formularul tip de ofertă (semnat și ștampilat), poate fi accesat AICI;
  2. Scurtă descriere a companiei (date de contact, înregistrare, inclusiv lista cu clienți și scrisori de referință).
  3. Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.
  4. Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională după recepționarea produselor.
  5. Ofertele comerciale cu menţiunea – Articole promoționale – se vor expedia prin intermediul poştei electronice law-center@cda.md sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaţilor – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009

*Vă aducem la cunoştinţă că Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărîrii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015)).

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!

Termenul de depunere a ofertelor: 17 Iulie 2017, ora: 12.00

Procurare realizată în cadrul proiectului „Asistenţa Juridică pentru Refugiați, Solicitanți de Azil şi Promovarea Dreptului Refugiaţilor”

Persoană de contact:
Ana Bargan,
Asistent pe Raportare și Organizare Evenimente.
AO „Centrul de Drept al Avocaţilor”
Tel: (373) 68 828 388