Masa rotundă “Prevenirea și Evitarea Cazurilor de Apatridie în Republica Moldova”

Masa rotundă “Prevenirea și Evitarea Cazurilor de Apatridie în Republica Moldova”

MASĂ ROTUNDĂ
PENTRU ONG-urile TRANSNISTRIENE, UNIVERSITATEA DE DREPT DIN TRANSNISTRIA
“PREVENIREA ȘI EVITAREA CAZURILOR DE APATRIDIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Spre sfârșitul anului 2016, în baza datelor colectate, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 1981 de apatrizi care dețin acte de identitate, 677 apatrizi cu acte de identitate expirate și aproximativ 9545 persoane cu pașapoarte sovietice, dintre care majoritatea ( 80%) locuiesc în Transnistria.

Pentru a aborda această problemă, echipa Centrului de Drept al Avocaților intenționează să efectueze vizite în mai multe regiuni pentru a întreține interviuri cu apatrizii și să prezinte activitățile într-un raport în cadrul Conferinței Internaționale despre Apatridie din luna octombrie.

Având în vedere contextul, la 16 iunie 2017, A.O. ”Centrul de Drept al Avocaților”, în colaborare cu Biroul Migrație și Azil, Ministerul Justiției, Oficiul pentru Stare Civilă, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, CRIS “REGISTRU” și cu susținerea UNHCR Moldova au organizat sub egida proiectului “Asistență juridică pentru apatrizii din Republica Moldova” o masă rotundă pentru ONG-urile din regiunea Transnistreană cu genericul “Prevenirea și evitarea cazurilor de apatridie în Republica Moldova”.

Evenimentul a găzduit 15 invitați și participanți, inclusiv trei facilitatori calificați, cu experiență în ceea ce privește problemele de apatridie și de documentare. Reprezentanții BMA, Ministerul Justiției, Serviciul Stare Civilă, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, CRIS “REGISTRU”, A.O. ”Centrul de Drept al Avocaților”, ONG-urile transnistrene, Universitatea de Drept din Transnistria, avocații transnistreni.

  • Principalele provocări abordate la masa rotundă au fost:
  • Identificarea persoanelor apatride de pe pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Principiile de acordare a statutului de apatrid;
  • Trecerea ilegală a frontierei și persoanele neînregistrate;
  • Drepturile apatrizilor în țări străine;
  • Lista documentelor pe care trebuie să le dețină rudele de gradul 3 la depunerea unei cereri de identificare a unui apatrid.

Galerie foto:
{gallery}16.06.2017{/gallery}