Solicitare de oferte: În atenţia tuturor celor interesați (servicii de catering)

Solicitare de oferte: În atenţia tuturor celor interesați (servicii de catering)

10.04.2017. În atenţia tuturor celor interesați

Stimaţi furnizori!
Prin prezenta, Vă anunţăm că Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” (CDA) planifică organizarea unui seminar cu darata de 2 zile consecutiv, la data de 27-28 Aprilie, 2017 pentru un grup de 10 de participanți.

CDA ar aprecia dacă Dvs. veți prezenta o ofertă pentru următoarele servicii de catering în legătură cu organizarea evenimentului sus menționat.

Mese şi cerinţe adiţionale:

  • 4 pauze de cafea (2 pauze – 27.04.2017; 2 pauze – 28.04.2017)/10 persoane.
  • 2 Prânzuri (un prânz copios – 27.04.2017; un prânz copios – 28.04.2017), pentru cele 10 persoane la instituţia unde va avea loc evenimentul.
  • Sticle cu apă în sală de conferință pe tot parcursul evenimentului (0,5 l /10 persoane).
  • Complet de farfurii şi ceşti din porţelan, păhare din sticlă, ustensile din inox, toate pregătite şi prezentate în timp convenabil pentru a servi necesităţilor evenimentului.
  • Deservirea şi transport.

Adăugător solicităm în prealabil meniul varietăților de prânz şi pauze de cafea de care dispuneți.Vă rugam să depuneți/transmiteți oferta pentru serviciile de mai sus însoțită de costuile detaliate (Cota cu TVA 0)

*Vă aducem la cunoştinţă că Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărîrii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015)).

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.
Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.
Ofertele comerciale se vor expedia prin intermediul poştei electronice law-center@cda.md sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaţilor – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!

Termenul de depunere a ofertelor: 24 Aprilie 2017, ora: 12.00
Procurare realizată în cadrul proiectului „Acordarea asistenţei juridice persoanelor apatride din Republica Moldova” cu suportul UNHCR.

Persoană de contact:
Ana Bargan,
Asistent pe Raportare și Organizare Evenimente.
AO „Centrul de Drept al Avocaţilor”
Tel: (373) 68 828 388