Seminar Național “Accesul în teritoriu în conformitate cu standardele internaționale”

Seminar Național “Accesul în teritoriu în conformitate cu standardele internaționale”

Seminar Național “Accesul în teritoriu în conformitate cu standardele internaționale”
A.O. Centrul de Drept al Avocaților,în cardul proiectului “Asistența Juridică pentru Solicitanţi de Azil, Refugiaţi și Promovarea Dreptului Refugiaților” cu suportul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Moldova și în colaborare cu Biroul Migrației și Azil a organizat, la data de 6 aprilie 2017, un Seminar Național pentru personalul Poliției de Frontieră privind “Accesul în teritoriu în conformitate cu Standartele Internaționale”.

La baza organizării acestui evenimet a stat creșterea numărului de refugiați pe teritoriul Republicii Moldova, astfel 20 de reprezentanți ai poliției de frontieră au fost înștiințați despre standardele și principiile reglementate în Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților inclusiv semnificația principiului non-refoulment și confidențialitatea în procedura de azil. Astfel sa-u abordat teme ce vizează Mandatul UNHCR / Definiția Refugiatului prin prisma Convenției de la Geneva din 1951, Cadrul legal național privind azilul in Republica Moldova, Cooperarea DPF – UNHCR – BMA – CDA precum și Rolul Poliției de Frontieră în sistemul de azil și Accesul în teritoriu și Drepturile și Obligațiile unui Refugiat.

În cadrul evenimetului desfășurat în or. Ungheni, au participat 20 de ofițeri ai Poliției de Frontieră. În calitate de formatori au fost prezenți: Valeriu Lupu – Consilier juridic al Centrului de Drept al Avocaților; Ion Budeanu – Sef Sectie PIPA, Direcția Azil și Integrare, Biroul Migrație și Azil; Natalia Gogu – Specialist Procedura DSR, UNHCR Moldova; Octavian Troșcenco – Sef Sectie Control Frontieră, Direcția Regional”Vest”, DPF, și în calitate de expert, Alexandru Stratulat – Coordonator Programe, OHCHR Republica Moldova.

Pentru prima dată, în cadrul unui seminar, a fost invitat un refugiat, care a mișcat inimi prin istoria impresionantă a vieții sale, povestind motivele și modul în care a fost nevoit să-și părăsească țara, cum au pierdut într-o noapte tot ce au agonisit o viață, cum și-au părăsit familia în țara de origine, cum a evaluat integrarea în societatea noastră, cît de greu au fost primiți de semenii săi și la câte greutăți au fost supuși. La moment, Potrivit Biroului Migrație și Azil, Republica Moldova găzduiește circa 450 de refugiați. Cum spunea celebrul Alexandru Vlăhuță „Raza de soare care te încălzește pe tine nu-ți este împuținată dacă se mai încălzește la ea și vecinul tău”. Acest seminar a fost organizat conform Planului de cooperare între Centrul de Drept al Avocaților, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Biroul Migrației și Azil.

Aducem sincere mulţumiri: Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (Proiectului „Asistența juridică pentru solicitanți de azil, refugiați și promovarea dreptului refugiaților”), formatorilor și participanților de la eveniment pentru implicare activă la discuții, dezbateri, studii. Eveniment realizat în cadrul proiectului „Asistența Juridică pentru Solicitanţi de Azil, Refugiaţi și Promovarea Dreptului Refugiaților” implementat de Centrul de Drept al Avocaților.

Galerie foto:
{gallery}10.04.2017{/gallery}