Seminar Național pentru interpreți/traducători implicați în procedura de azil: “Importanța și rolul interpreților/traducătorilor în procedura de azil”

Seminar Național pentru interpreți/traducători implicați în procedura de azil: “Importanța și rolul interpreților/traducătorilor în procedura de azil”

A.O. Centrul de Drept al Avocaților, cu suportul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Moldova și Biroul Migrației și Azil a organizat, la data de 28 februarie 2017, un seminar de instruire în domeniul procedurii de azil si a rolului interpreților în cadrul acesteia.

La seminar s-au discutat teme ce vizează Rolul interpretului în faza administrativă a procedurii de azil, Codului de Conduită a Interpreților, Procedura de azil în Republica Moldova și formele de protecție precum și Necesitatea pregătirii continue a interpreţilor implicaţi în procedura de azil. Au fost analizate Tehnicile de intervievare în procedura de azil și diversitatea culturală, tot astfel cum și Aspectele psihologice care pot afecta interpretul în lucru cu solicitanţii de azil.

In calitate de formatori pentru cei 12 interpreți au fost prezenți Natalia Poștaru – Consilier juridic CDA, Ion Budeanu – Șef direcție Protecție Internațională și Procedura de Azil a BMA, Natalia Gogu – Consultant DSR a UNHCR Moldova precum și un expert din România, Valerica Hamoud – Expert, traducător şi interpret limba araba. La cuvintul de deschidere au participat: Oeg Palii – Președinte CDA, Ina Chetrean – Șef Serviciu interpreți/traducători și administrator autorizați, Ministerul Justiției.

Acest seminar a fost organizat conform Planului de cooperare între Centrul de Drept al Avocaților, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Biroul Migrației și Azil.

Aducem sincere mulţumiri: gazdei evenimentului – Summit Events and Conference Center, Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (Proiectului „Asistența juridică pentru solicitanți de azil, refugiați și promovarea dreptului refugiaților”), formatorilor și participanților la eveniment pentru implicare active la discuții, dezbateri, studii de caz și exerciții practice.

Eveniment realizat în cadrul proiectului „Asistența Juridică și Promovarea Dreptului Refugiaților” implementat de Centrul de Drept al Avocaților cu suportul financiar al Biroului UNHCR în Republica Moldova.

Galerie foto:
{gallery}13.03.2017{/gallery}