Solicitare de oferte. În atenţia furnizorilor de servicii de imprimare a materialelor promoționale

Solicitare de oferte. În atenţia furnizorilor de servicii de imprimare a materialelor promoționale

22.02.2017. În atenţia furnizorilor de servicii de imprimare a materialelor promoționale

Stimaţi furnizori!
Prin prezenta, Vă anunţăm că Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” organizează tender de achiziţionare a serviciilor de imprimare a materialelor promoționale şi Vă invită să participaţi.

Criterii de selecţie a companiei:

  1. Preţ competitiv, respectarea raportului preţ-calitate
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
  3. Condițiile și termenele de livrare și de plată;
  4. Companie specializată în vînzarea articolelor promoționale;
  5. Calitatea lucrărilor executate.

Condiţii de participare:

  1. Formularul tip de ofertă (semnat și ștampilat), poate fi accesat AICI;
  2. Scurtă descriere a companiei, inclusiv lista cu clienți și scrisori de referință.

*Vă aducem la cunoştinţă că Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărîrii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015)).

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.

Ofertele comerciale cu menţiunea – Articole promoționale – se vor expedia prin intermediul poştei electronice law-center@cda.md sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaţilor – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!

Termenul de depunere a ofertelor: 09 Martie 2017, ora: 11.00

Procurare realizată în cadrul proiectului „Asistenţa Juridică pentru Refugiați, Solicitanți de Azil şi Promovarea Dreptului Refugiaţilor”

Persoană de contact:
Ana Bargan,
Asistent pe Raportare și Organizare Evenimente.
AO „Centrul de Drept al Avocaţilor”
Tel: (373) 68 828 388