Solicitare de oferte. În atenţia furnizorilor de produse curăţenie şi administrative

Solicitare de oferte. În atenţia furnizorilor de produse curăţenie şi administrative

15.02.2017. În atenţia furnizorilor de produse curăţenie şi administrative

Stimaţi furnizori!

Prin prezenta, Vă anunţăm că Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” organizează tender de achiziţionare a articolelor de curăţenie, administrative şi Vă invită să participaţi.

Scopul general al anunțului este identificarea şi selectarea celei mai bune oferte de preţuri pentru articole de igienă. Durata contractului – 1 an.

Criterii de selecţie a companiei:

  1. Preţ competitiv, respectarea raportului preţ-calitate
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
  3. Condițiile și termenele de livrare și de plată;
  4. Companie specializată în vînzarea articolelor de igienă.

Condiţii de participare:

  1. Formularul tip de ofertă (semnat și ștampilat), poate fi accesat AICI;
  2. Scurtă descriere a companiei, inclusiv lista cu clienți și scrisori de referință.

*Vă aducem la cunoştinţă că Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărîrii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015)).

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională. Ofertele comerciale cu menţiunea – Ofertă produse de igienă – se vor expedia prin intermediul poştei electronice law-center@cda.md sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaţilor – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!

Termenul limită de depunere a ofertelor: 1 Martie 2017, ora: 11.00

Procurare realizată în cadrul proiectului „Asistenţa Juridică pentru Refugiaţi, Solicitanţi de Azil şi Promovarea Dreptului Refugiaţilor”

Ana Bargan,
Asistent pe raportare și organizare evenimente
AO „Centrul de Drept al Avocaţilor”