Sesiune Informativă organizată la Centrul de Cazare pentru Solicitanții de Azil

Sesiune Informativă organizată la Centrul de Cazare pentru Solicitanții de Azil

Sesiune Informativă organizată la Centrul de Cazare pentru Solicitanții de Azil
Tematica: Mandatul UNHCR, Proiectele UNHCR în Republica Moldova

La data de 15 februarie 2017, A.O. Centrul de Drept al Avocaților (CDA), cu participarea Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) Moldova și cu sprijinul Administrației Centrului de Cazare pentru Solicitanții de Azil a Biroului Migrație și Azil, a organizat o sesiune informativă pentru locatarii Centrului cu tematica: Mandatul UNHCR, Proiectele UNHCR în Republica Moldova. Sesiunea s-a desfășurat în incinta Centrului.

Printre cei 17 participanți la acest eveniment au fost dna Natalia Gogu – specialist procedură DSR a UNHCR Republica Moldova, dna Sabina Sandu – consilier juridic CDA, dna Ana Baragan – asistent raportare si organizarea evenimentelor CDA, dl Valeriu Lupu – consilier juridic CDA, organizator al evenimentului.

Pe parcursul acestei sesiuni informative locatarii Centrului de cazare pentru solicitanții de azil, au fost informați despre activitățile și asistența acordată de CDA în cadrul parteneriatului cu UNHCR.

Dna Natalia Gogu a vorbit despre Mandatul UNHCR la nivel mondial, numărul refugiaților în lume, noile prevederi incluse în Legea nr. 270, privind azilul în Republica Moldova, beneficiile înregistrării audio a interviurilor cu solicitanții de azil, precum și despre importanța informației oferite în timpul interviului.

Această sesiune informativă a fost organizată conform Planului de activitate a Centrului de Drept al Avocaților și a Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR).

Aducem sincere mulţumiri: Administarției Centrului de cazare pentru solicitanții de azil a Biroului migrație și azil, Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (Proiectului „Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”), formatorilor și participanților la eveniment pentru discuțiile constructive și subiectele abordate.

Eveniment realizat în cadrul proiectului „Asistența Juridică pentru Refugiaţi, Solicitanţi de Azil și Promovarea Dreptului Refugiaților” implementat de Centrul de Drept al Avocaților cu suportul financiar al UNHCR Moldova.