Solicitare de oferte. În atenţia prestatorilor de servicii transport pasageri, din mun. Chişinău

Solicitare de oferte. În atenţia prestatorilor de servicii transport pasageri, din mun. Chişinău

13.02.2017. În atenţia prestatorilor de servicii transport pasageri, din mun. Chişinău

Stimaţi Prestatori!

Prin prezenta, Vă anunţăm că Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” organizează tender de achiziţionare pe servicii de transport pasageri şi Vă invită să participaţi.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de transport pasageri. Durata contractului – 1 an.

Criterii de selecţie a companiei:

  1. Experienţa și capacitatea companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe, parcul de mașini);
  2. Disponibilitatea şoferilor cu experienţă, inclusiv cu cunoştinţe ale regiunilor Moldovei;
  3. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.

Condiţii de participare:

  1. Formularul tip de ofertă (semnat și ștampilat), poate fi accesat Aici
  2. Certificatul de înregistrare al companiei / extrasul din registrul de stat (copie), licența de activitate transport rutier de persoane (copie);
  3. Lista cu mai multe modele / tipuri de autovehicole disponibile, inclusive fotografii;
  4. Lista cu clienți și scrisori de referință.

*Vă aducem la cunoştinţă că Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărîrii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015)).

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.

Ofertele comerciale cu menţiunea – Ofertă servicii transport – se vor expedia prin intermediul poştei electronice law-center@cda.md sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaţilor – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!

Termenul de depunere a ofertelor: 27 februarie 2017, ora: 11.00

Procurare realizată în cadrul proiectului „Asistenţa Juridică pentru Refugiaţi, Solicitaţi de Azil şi Promovarea Dreptului Refugiaţilor”

Ana Bargan,
Asistent pe raportare și organizare evenimente
AO „Centrul de Drept al Avocaţilor”

Procurare realizată în cadrul proiectului „Asistenţa Juridică pentru Refugiaţi, Solicitanţi de Azil şi Promovarea Dreptului Refugiaţilor”