Solicitare de oferte. În atenţia furnizorilor de articole de birotică și papetărie din mun. Chişinău

Solicitare de oferte. În atenţia furnizorilor de articole de birotică și papetărie din mun. Chişinău

06.02.2017. În atenţia furnizorilor de articole de birotică și papetărie din mun. Chişinău

Stimaţi furnizori!
Prin prezenta, Vă anunţăm că Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” organizează tender de achiziţionare a articolelor de birotica și papetarie şi Vă invită să participaţi.

Criterii de selecţie a companiei:

  1. Preţ competitiv, respectarea raportului preţ-calitate
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
  3. Condițiile și termenele de livrare și de plată;
  4. Companie specializată în vînzarea articolelor de birotică și papetărie;

Condiţii de participare:

  1. Formularul tip de ofertă (semnat și ștampilat), poate fi accesat AICI;
  2. Scurtă descriere a companiei, inclusiv lista cu clienți și scrisori de referință.

*Vă aducem la cunoştinţă că Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărîrii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015)). Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.

Ofertele comerciale cu menţiunea – Articole de birotică – se vor expedia prin intermediul poştei electronice law-center@cda.md sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaţilor – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!

Termenul de depunere a ofertelor: 21 februarie 2017, ora: 12.00

Procurare realizată în cadrul proiectului „Asistenţa Juridică pentru Refugiați, Solicitanți de Azil şi Promovarea Dreptului Refugiaţilor”

Ana Bargan,
Asistent pe raportare și organizare evenimente.
AO „Centrul de Drept al Avocaţilor”