Implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale

Implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale

31.01.17. Implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale

Cerere de ofertă pentru achiziționare serviciilor de menținere a rețelei de calculatoare a Centrului de Drept al Avocaţilor (CDA), a serviciilor de actualizare a paginii web cda.md precum și a serviciilor de administrare a bazei de date a grupului țintă UNHCR în Republica Moldova. Centrul de Drept al Avocaților este o asociație obștească, nonguvernamentală, necomercială, ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Misiunea fundamentală a CDA-lui este acordarea asistenței/consilierii juridice și reprezentarea în instanță a beneficiarilor ce se află sub mandatul UNHCR, susținerea reformei judiciare, instruirea juridică continuă, respectarea drepturilor şi libertăţilor fndamentale ale omului etc.

Asociația este partenerul juridic al Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, responsabilă să asigure protecția juridică gratuită a persoanelor care se afla sub mandatul UNHCR în Republica Moldova.

CDA lansează invitație companiilor interesate din Republica Moldova să participe la tenderul de procurare a serviciilor de menținere a rețelei de calculatoare CDA, a serviciilor de actualizare a paginii web cda.md precum și a serviciilor de administrare a bazei de date a grupului țintă UNHCR în Republica Moldova.

• Scopul general al serviciilor:

Implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale ale CDA.

Termene de referinţă le puteţi accesa: aici

Criterii de eligibilitate:

 • Companie înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență profesională demonstrată, de cel puțin 3 ani, în realizarea serviciilor similare;
 • Experiență de lucru cu organizații guvernamentale, neguvernamentale și internaționale va constitui un avantaj.

Experții propuși de companie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Studii superioare în informatică sau domeniu conex (ataşaţi copiile documentelor de studii);
 • Minimum 5 ani de experiență în domeniul IT;
 • Competențe de elaborare, formatare și prezentare a documentelor.
 • Cunoștințe, experiență în operare și administrare a sistemelor de operare (Windows XP, Windows 7 / 8/10, Linux, etc);
 • Cunoștințe de bază de configurare echipamente de rețea și periferice;
 • Cunoștințe de hardware (componente, periferice) și experiență în remedierea;
 • Cunoștințe practice de software Office (Word, Excel, Power Point);
 • Experiență în configurarea și securitatea poștei electronice;
 • Posibilitatea de a explica efectiv noțiuni tehnice de IT și de a răspunde întrebărilor colaboratorilor;
 • Comunicare excelentă, de prezentare, competențe de lucru în echipă și de cooperare, capacitatea de a asculta și de a exprima opiniile;
 • Un nivel înalt a eticii de lucru și atitudine constructivă;
 • Foarte bune abilități lingvistice în formă scrisă și vorbit în limba de stat;
 • Posedarea limbilor: română, rusă, engleza – avantaj;
 • Buna cunoaștere a limbii engleze constituie un avantaj.

Cerințe de aplicare:

Toți cei interesați trebuie să expedieze propunere buget, curriculum vitae a personalului responsabil și portofoliu la următoare adresă electronică: law-center@cda.md până la 13 februarie 2017, ora 11.00. Numai cei selectaţi vor fi contactati pentru interviu.

Cererile incomplete nu vor fi luate în considerare.

Costurile de pregătire și înaintare a acestei propuneri vor fi asumate de partea care participa la concurs.