Invitație la concurs. Selectarea unui expert pentru standardelor de calitate ale activității avocaților

Invitație la concurs. Selectarea unui expert pentru standardelor de calitate ale activității avocaților

INVITAȚIE LA CONCURS – Selectarea experților pentru elaborarea:

  • Standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele de azil,
  • Instrumentelor de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate de către avocați pe cauzele de azil,
  • Ghid practic pentru avocați pe cauzele de azil/Curriculum

În cadrul proiectului “Asistența juridică pentru persoanele de interes din Republica Moldova și promovarea dreptului refugiaților”, implementat de către Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților”, finanțat de Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în Moldova, urmează a fi elaborate standarde de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele de azil; instrumente de evaluare a calității asistenței juridice garantate de stat prestate de către avocați pe cauzele de azil și un ghid practic pentru avocați pe cauzele de azil/Curriculum.

Termeni de referinţă pot fi accesaţi în documentul anexat.

Documentele ce constituie oferta:
a) Planul eventualei lucrări;
b) CV-ul expertului;
c) Scrisoare de intenție (Ofertantul va explica de ce este cel mai bun pentru a fi selectat în vederea elaborării lucrărilor);
d) Copia buletinului de identitate;
e) Diploma de studii;
f) Oferta financiară pentru elaborarea studiului, în lei moldovenești.

Dacă oricare dintre aceste documente sau informații lipsesc, oferta va fi respinsă.

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 06.02.2017 la sediul Centrului de Drept al

Avocaților pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Vezi mai multe detalii în termeni de referinţă.