Integrarea Locală a Refugiaţilor

Integrarea Locală a Refugiaţilor

           Centrul de Drept al Avocaţilor acordă asistenţă juridică refugiaţilor în probleme legate de integrarea locală. În special, refugiaţii, beneficiarii de protecţie umanitară şi solicitanţii de azil sunt consiliaţi în probleme ce privesc drepturile lor social-economice, pentru a facilita integrarea acestora în comunitatea locală.


Principalele domenii de asistenţă se referă la:

·                     Consultanţă juridică în probleme referitoare la angajarea în cîmpul muncii şi litigii de muncă;

·                     Desfăşurarea activităţii comerciale (inclusiv înregistrarea întreprinderii comerciale);

·                     Probleme ce ţin de statutul civil: înregistrarea căsătoriei, naşterii, divorţului, decesului;

·                     Litigii legate de dreptul de proprietate;

·                     Probleme locative (cazarea şi obţinerea domiciliului); 

·                     Procedura de naturalizare (obţinerea cetăţeniei RM);

·                     Alte domenii relevante.