Asistenţă juridică şi promovarea Dreptului Refugiaţilor

Asistenţă juridică şi promovarea Dreptului Refugiaţilor

 
Centrul de Drept al Avocaţilor implementează activităţi legate de reprezentarea refugiaţilor în instanţă, precum şi promovarea dreptului de azil.
În cadrul acestor compartimente, CDA:
 • acordă consiliere juridică/reprezentare solicitanţilor de azil pe întreaga procedură de determinare a statutului de refugiat sau de acordare a unei alte forme de protecţie. CDA asigură prezenţa unui consilier juridic la efectuarea interviului la cererea solicitantul de azil şi în toate cazurile, dacă solicitantul de azil este un minor;
 • acordă consiliere juridică solicitanţilor de azil cazaţi în Centrul de Cazare pentru Solicitanţii de Azil;
 • acordă asistenţă juridică la atacarea deciziilor negative ale Direcţiei Refugiaţi. CDA va încheia contracte de acordare a serviciilor juridice cu avocaţi licenţiaţi, care vor acorda asistenţă juridică, inclusiv pe dosare administrative (şedere ilegală) şi dosare penale (trecerea ilegală a frontierei de stat) la toate nivelele de judecată;
 • acordă asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului (cu aprobarea preliminară a ÎCNUR-lui);
 • organizează activităţi de instruire pentru judecători, lucrători ai organelor de poliţie, grăniceri, procurori şi alţi factori de decizie;
 • editează literatură juridică care are drept scop promovarea dreptului de azil şi standardelor internaţionale de protecţie a refugiaţilor;
 • petrece Cursul de Drept de Azil la Universitatea de Stat din Moldova şi ULIM, conceput  pentru instruirea viitorilor jurişti şi specialişti în domeniul apărării drepturilor omului în problematica ale dreptului de azil.

CDA în colaborare cu ONG Societatea pentru Refugiaţi îndeplinesc următoarele activităţi îndreptate spre îmbunătăţirea atitudinii publice faţă de persoanele care caută protecţie:

 • Curs universitar mass media şi problemele refugiaţilor şi solicitanţilor de azil, care are drept scop promovarea informaţiei cu privire la refugiaţi şi azil în rîndurile viitorilor jurnalişti, mass media şi publicului larg;
 • Şcoala de vară pentru studenţi, organizată în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor practice ale studenţilor în problematica dreptului de azil;
 • Editarea Revistei de Drept de Azil şi Drept Umanitar prin care are loc răspîndirea informaţiei cu privire la dreptul de azil şi protecţia refugiaţilor, precum şi a documentelor/recomandărilor relevante ale ICNUR în mediul academic şi experţilor;
 • Producerea unui buletin de ştiri electronic pentru sensibilizarea publicului şi autorităţilor de stat relevante, etc..