Deschiderea oficială: Clinica Juridică în domeniul Azilului şi Apatridiei

Deschiderea oficială: Clinica Juridică în domeniul Azilului şi Apatridiei

Deschiderea oficială: Clinica Juridică în domeniul Azilului şi Apatridiei

În data de 29 martie 2013, cu sprijinul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), asociaţia obşteacă „Centrul de Drept al Avocaţilor” a inaugurat clinica juridică în domeniul azilului şi apatridiei.

La eveniment au fost prezenţi: Oldrich Andrysek – Reprezentantul Regional a Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) pentru Belarus, Moldova şi Ucraina, Ecaterina Silvestru- şef Direcţie Azil şi Integrare, Biroul Migraţie şi Azil; reprezentanţii organizaţiilor partenere de implementare a proiectelor derulate sub egida UNHCR: Djavid Paknehad – director al Centrului de Caritate pentru Refugiaţi, Vasile Batco, director al Asociaţiei pentru Abilitarea Copilului şi Familiei “AVE COPIII” etc.

Activitatea Clinicii Juridice în domeniul Azilului şi Apatridiei este orientată către:

  • Oferirea de cunoştinţe şi deprinderi practice cu aplicabilitate directă şi imediată;
  • Formarea viitorilor practicieni în domeniul azilului şi apatridiei;
  • Determinarea tinerilor jurişti să conştientizeze responsabilitatea pe care o implică exercitarea unei profesii juridice;
  • Dezvoltarea responsabilităţii şi eticii profesionale.

Instruirea teoretică este realizată cu accent pe dreptul refugiaţilor, inclusiv sesiuni privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Instruirea practică are drept scop implicarea studenţilor în activităţile desfăşurate de CDA şi partenerii de implementare ai UNHCR în Moldova, inclusiv în asistenţa directă acordată solicitanţilor de azil, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară şi apatrizilor.

Apariţia clinicii juridice a fost posibilă graţie proiectului “Asistenţa juridică şi promovarea dreptului refugiaţilor” susţinut de Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR).

Galerie foto:
{vsig}clinica_04.2013{/vsig}