Structura organizațională

Structura organizațională

Structura CDA

Asociaţia obştească “Centrul de Drept al Avocaţilor”, în continuare CDA, este o asociaţie obştească, neguvernamentală, necomercială, creată de personae fizice şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Misiunea fundamental a asociaţiei “Centrul de Drept al Avocaţilor” este susţinerea reformei judiciare, reformei avocaturii, instruirea juridică continuă, consolidarea profesionalismului cadrelor în sistemul justiţiei, implantarea principiilor de etică, propagarea cunoştinţelor juridice, editarea literaturii juridice, metodice, ştiinţifice etc.

Organele de conducere a asociaţiei CDA sunt:
– Adunarea generală a membrilor-fondatori;
– Consiliul de Administrare;
– Preşedintele;
– Comisia de cenzori.

Adunarea generală a membrilor-fondatori se convoacă nu mai rar decît odată pe an. Adunarea generală adoptă şi modifică Statutul, coordonează şi elaborează strategia dezvoltării de perspectivă. Hotărîrile Adunării generale sunt valabile, dacă participă cel puţin 50% plus 1 din membrii-fondatori. Hotărîrile se adoptă prin vot majoritar. Adunarea generală extrаordinară poate fi convocată din iniţiativa preşedintelui, sau a 25% din membrii-fondatori.
Adunarea generală adoptă hotărîri ce ţin de strategia şi tactica dezvoltării asociaţiei.

Consiliul de Administrare este un organ colegial care este ales, la Adunarea generală, din răndurile membrilor-fondatori ai CDA, o dată la trei ani, se subordonează Adunării generale. Este constituit din 3 membri cu drepturi egale. Preşedintele Consiliului de Administrare este ales de către membrii Consiliului.

Consiliul de Administrare al CDA emite hotărîri ce nu ţin de competenţa Adunării generale. Ia decizii cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii CDA, dacă preţul acesteia depăşeşte 50% din patrimoniului CDA.

Preşedintele CDA este ales la Adunarea generală din răndurile membrilor-fondatori ai asociaţiei pentru o perioadă de 3 ani.
Preşedintele CDA reprezintă asociaţia în relaţii cu structurile de resort interne şi internaţionale, dirijează activitatea cotidiană a asociaţiei. Membrii comisiei de cenzori sunt aleşi la Adunarea generală, pentru un termen de 3 ani. Comisia de cenzori este condusă de un preşedinte ales de şi din membrii comisiei. Comisia de cenzori efectuează controale asupra activităţii financiar-economice a CDA la cererea Adunării Generale, Consiliului de Administrare, Preşedintelui CDA şi din proprie iniţiativă nu mai rar de o dată pe an. La cererea Comisiei de cenzori pentru efectuarea controalelor i se prezintă toate actele necesare, documentele bancare şi alte documente, precum şi explicaţiile personale ale persoanelor cu funcţii. Despre rezultatele controalelor Comisia de cenzori informează administraţia şi Adunarea generală a asociaţiei.