Implementarea procedurii de determinare a statutului de apatrid

Implementarea procedurii de determinare a statutului de apatrid

În data de 23 ianuarie a.c. a avut loc masa rotundă, întitulată „Implementarea procedurii de determinare a statutului de apatrid”. Masa rotundă s-a desfăşurat la Biroul Migraţie şi Azil (BMA), Direcţia Azil şi Integrare.

Participanţii: reprezentanţii de la UNHCR Moldova, partener de implementare a UNHCR asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţillor” şi reprezentanţii de la BMA.

S-a abordat: legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.284 din 28.12.2011 (Capitolul X – Procedura de recunoaştere a statutului de apatrid); ghidul UNHCR – Ghid privind APATRIDIA nr.1: Definiţia „apatridului” din Articolul 1 (1) al Convenţiei privind statutul apatrizilor din 1954; principii UNHCR – Principii directoare privind apatridia nr.2: Proceduri pentru a determina dacă o persoană este apatrid; ghid UNHCR – Ghid privind apatridia nr.3: Statutul apatrizilor la nivel naţional.