Conferinţa ştiinţifică internaţionala in materia dreptului de azil

Conferinţa ştiinţifică internaţionala in materia dreptului de azil

La data de 10 decembrie a.c., în incinta Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM) şi-a desfăşurat lucrările conferinţa ştiinţifică teoretico-practică internaţională “Metode şi forme de racordare a cadrului juridic în materie de azil şi de refugiaţi al Republicii Moldova  la standardele Uniunii Europene”. Conferinţa a fost organizată de către Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR), Centrul de Drept al Avocaţilor (CDA) şi ULIM, fiind abordate o serie de probleme actuale în materia dreptului de azil.  
 
La deschiderea conferinţei au fost prezenţi: Andrei Galben, Academician, Rector ULIM; Petrus Wijninga, reprezentant ICNUR, Republica Moldova; Sergiu Furdui, Dr., Conf. Univ., vice-preşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie al Republicii Moldova; Vitalie Gămurari, Decanul Facultăţii Drept, ULIM; Knut Saetnan, procuror, reprezentant NORLAM, Alexei Barbăneagră, preşedintele CDA.