Program de instruire pentru jurişti şi avocaţi în domeniul anti-discriminare

Program de instruire pentru jurişti şi avocaţi în domeniul anti-discriminare

Program de instruire pentru jurişti şi avocaţi în domeniul anti-discriminare

Programul Egalitate şi Participare Civică (EPC) al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea concursului de selectare a participanţilor în cadrul unui program de instruire în domeniul anti-discriminare, destinat în principal juriştilor şi avocaţilor. Reprezentanţii altor profesii juridice, cum ar fi judecătorii şi procurorii, de asemenea sunt eligibili să participe. Programul de instruire va fi constituit din două module, care se vor desfăşura după cum urmează:

Modulul I : 6-8 septembrie 2012
Modulul II: 13-14 septembrie 2012

Programul de instruire are ca obiectiv pregătirea participanţilor pentru următoarele:

-Să se implice în grupul de lucru pentru elaborarea legislaţiei în vederea implementării Legii nr. 121/2012 respectiv, să poată face comentarii în conformitate cu standardele internaţionale la proiectele de lege şi să prezinte / discute aceste comentarii cu factorii decizionali;
-Să poată acorda asistenţă juridică calitativă în domeniul anti-discriminare, pentru a iniţia o practică în acest domeniu în vederea înţelegerii şi aplicării corecte a principiilor cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării;
-Să construiască cazuri strategice care să permită testarea legii, identificarea punctelor slabe care necesită intervenţii ulterioare prin viitoarele amendamente.

Programul de instruire va include următoarele subiecte principale:

-Examinarea standardelor Naţiunilor Unite, CEDO şi ale Uniunii Europene cu privire la domeniul anti-discriminare;
-Examinarea standardelor cu privire la organizarea şi funcţionarea autorităţilor naţionale specializate în domeniu, inclusiv examinarea procedurilor cu privire la funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din România;
-Pregătirea şi examinarea unor cauze ipotetice în faţa Consiliului şi în faţa instanţei de judecată (împărţirea pe roluri şi examinarea completă a cauzei);
-Examinarea legislaţiei Republicii Moldova în vederea identificării domeniilor ce necesită ajustare pentru implementarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii.

Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs sunt persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Licenţiate în drept;
-Dedicate apărării şi promovării drepturilor omului, în special în promovarea egalităţii şi non-discriminării;
-Motivate şi disponibile de a participa la programul de formare în integralitatea sa (5 zile complete).

Licenţa de avocat şi experienţa în calitate de avocat; activitatea în calitate de judecător şi implicarea în elaborarea şi/sau promovarea proiectului de lege cu privire la asigurarea egalităţii constituie un avantaj.

Doritorii de a participa la concurs vor prezenta un dosar care să includă următoarele documente:
1. formularul de participare la concurs completat (acesta este disponibil pe site-ul Fundatiei);
2. CV-ul

Dosarele complete vor fi prezentate obligatoriu în formă electronică la adresa de e-mail: elesan@soros.md nu mai târziu de 31 iulie 2012, ora 18.00. În titlul mesajul se va indica: Concurs privind instruire în domeniul anti-discriminare.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Elena Leşan – directoare de program Egalitate şi Participare Civică: elesan@soros.md.