Comunicat de Presă – UNHCR este îngrijorat privind examinarea cererilor de azil

Comunicat de Presă – UNHCR este îngrijorat privind examinarea cererilor de azil

UNHCR este îngrijorat privind examinarea cererilor de azil
COMUNICAT DE PRESACHISINAU (Republica Moldova) / 2 MARTIE 2012 – Agentia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) a protestat la Guvernul Republicii Moldova şi a cerut demararea unei investigaţii privind lacunele aparente în aplicarea corectă a Conventiei privind statutul refugiatilor din 1951 si a legislaţiei naţionale privind azilul.   

Protestul este urmare a faptului, ca la 1 martie UNHCR a aflat ca cîţiva bărbaţi din Bangladesh reţinuţi la Centrul de Plasament Temporar al Străinilor (CPTS) erau pe cale de a fi expulzaţi. Grupul includea două persoane, care au depus cereri de azil şi care aşteptau decizia finală, după cum este stipulat de legislaţia ţării şi de Conventia privind statutul refugiaţilor din 1951, care interzic returnarea în ţara de origine a persoanelor ce au temeri de a fi persecutate.  

În timp ce autorităţile au impiedicat accesul UNHCR la cei doi solicitanţi de azil care erau escortaţi la avion spre aeroportul din Chişinău, UNHCR, în cele din urmă, a obţinut permisiunea de a vorbi succint cu bărbaţii.  

Un solicitant de azil, unicul bărbat care vorbea engleza, a reclamat că a fost agresat fizic de către personalul Biroului Migraţie si Azil (BMA) si forţat sa semneze un document, prin care renunţa la procedura de azil. Solicitantul a menţionat că nu a beneficiat de interpret.  

UNHCR a confirmat că doi dintre cei trei bărbaţi, ce urmau să fie expulzaţi ieri la Dhaka, încă mai doreau să solicite azil şi nu au epuizat procedura de apel. UNHCR a intervenit pe lîngă autorităţile relevante şi cei doi solicitanţi de azil au fost escortaţi înapoi la CPTS.   

“UNHCR este foarte îngrijorat de faptul că au fost ignorate procedurile de azil a Moldovei şi au avut loc încălcări serioase în mod repetat,” a declarat Reprezentantul UNHCR Peter Kessler. “Acest incident trebuie să fie pe deplin investigat de către autorităţile relevante”.

„Procedura de azil trebuie să deruleze în conformitate cu procedura legală, deoarece fiecare persoană are dreptul de a i se examina cererea de azil şi la atacarea deciziei în instanţă conform dreptului internaţional,” a declarat dl Kessler.

Mai mult ca atît, recent s-a observat faptul că ofiţerii Serviciului de Informaţie şi Securitate, care nu au nici o relevanţă cu procedura de azil, se consultă în mod regulat cu personalul Direcţiei Refugiaţi din cadrul Biroului de Migraţie şi Azil şi aparent influenţează în mod serios deciziile emise în baza examinării solicitărilor de azil.

“Aceste intervenţii cunoscute pun în pericol procedura civilă de examinare a cererilor de azil, deoarece nu trebuie făcute asocieri nejustificate între refugiaţi şi terorism ori refugiaţi şi criminalitate” a menţionat dl Kessler.

„Implicarea abuzivă a oricăror agenţii irelevante pentru procedura de azil, periclitează independenţa procesului legal instituit de UNHCR pentru beneficiul solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi apatrizilor în Republica Moldova, şi perceperea că se poate conta pe luarea deciziilor independente de către BMA.”

Moldova găzduieşte circa 2200 persoane aflate în atenţia UNHCR, dintre care 200 de refugiaţi şi circa 2000 de apatrizi înregistraţi.

UNHCR activează în Republica Moldova din 1997 şi a asistat guvernul Republicii Moldova cu mai mult de 20$ milioane  pentru crearea procedurilor corecte de a adresa solicitările de azil si cererile persoanelor apatride.

În timp ce legislaţia Republicii Moldova privind azilul şi apatridia sunt considerate ca fiind printre cele mai bune din regiune, totuşi Moldova trebuie să implementeze Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1951 – la care a aderat în 2002, deoarece documentele de călătorie, recunoscute drept paşapoarte pentru refugiaţi, încă nu au fost emise. Moldova este obligată, conform Convenţiei privind statutul refugiaţilor din 1951 să ofere aceste documente tuturor refugiaţilor recunoscuţi şi beneficirilor de protecţie umanitară pentru a facilita călătoriile internaţionale.

Pentru informaţie suplementar contactaţi Reprezentanţa UNHCR în Moldova
str. A. Mateevici, 68  MD-2009 Tel. 27 18 53, 27 08 65 fax: 27 19 53, e-mail: mdach@unchr.org
You may also wish to visit the websites www.unhcr.org and www.unhcr.org.md