INSTITUŢIA APATRIDIEI ÎN DREPTUL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL PRIN PRISMA PROCESULUI DE RACORDARE A CADRULUI LEGAL AUTOHTON LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

INSTITUŢIA APATRIDIEI ÎN DREPTUL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL PRIN PRISMA PROCESULUI DE RACORDARE A CADRULUI LEGAL AUTOHTON LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

La 9 decembrie, curent, în incinta Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM), Aula Magnifică, a avut loc CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ „INSTITUŢIA APATRIDIEI ÎN DREPTUL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL PRIN PRISMA PROCESULUI DE RACORDARE A CADRULUI LEGAL AUTOHTON LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE”.

În deschiderea Conferinţei, dl Vitalie GAMURARI, dr., conf. univ., Decan, Facultatea de Drept, ULIM, a atras atenţia auditoriului asupra importanţei problemei puse în discuţie şi a mulţumit celor prezenţi, în special experţilor, pentru receptivitatea de a participa la această frumoasă iniţiativă promovată de Centrului de Drept al Avocaţilor (Preşedinte Alexei BARBĂNEAGRĂ, dr. hab., prof. univ.), cu sprijinul Reprezentanţei UNHCR în R.Moldova.

Domnul Octavian Mohorea, Consilier juridic naţional, UNHCR Moldova, a accentuat în raportul prezentat rolul UNHCR la nivel internaţional, situaţia şi rolul UNHCR pe plan naţional, activităţile UNHCR. Domnul Mohorea a mulţumit pentru faptul căa fost ales domeniul apatridiei drept tema pentru acestă conferinţă. „Orice persoană are dreptul la o cetăţenie” – astfel sună unul din articolele din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, apatridia rămîne un fenomen global care afecteaza circa 12 milioane de persoane în întreaga lume. Din cauza lipsei cetăţeniei mulţi apatrizi sunt discriminaţi, marginalizaţi şi nu pot beneficia de multe drepturi politie, civile, economice şi sociale. Pentru a souţiona problema apatrizilor, inclusiv în Republica Moldova, UNHCR promovează aderarea la cele două Convenţii ONU privind apatridia şi acordă sprijin autorităţilor să adopte o legislaţie naţională în conformitate cu standardele internaţionale.

Dl.Christian Mommers, de la Universitatea Leiden din Olanda, expertul,a accentuat faptul ca legislaţia UE este buna, însă Republica Moldova ar trebui să se ghideze numai de ceea ce este necesar ţării noastre, căci legislaţia UE nu e o Biblie, ea numai ne îndrumă şi ne oferă piloni pentru îmbunătăţirea propriei legislaţiei.

În acelaşi timp domnul Vitalie GAMURARI, dr., conf. univ. a prezentat raport cu privire la “Instituţia apatridiei în dreptul internaţional prin prisma politicii europene în materie de azil şi de refugiaţi”; “Apatridia: aspecte juridice naţionale şi internaţionale” au fost accentuate de domnul Alexei Barbăneagră (dr. hab., prof. univ.); “Statutul juridic al apatridului în dreptul internaţional privat contemporan” a fost abordat de Natalia OSOIANU, dr., l/s. ULIM., etc.

Temele prezentate în cadrul modului doi au fost elaborate în contextul compartimentului: Co-raportul dintre cadrul normativ naţional şi internaţional în materie de apatridie şi sistemul normativ în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”, iar cel de-al treilea modul a fost susţinut de comunicate şi studii privind Statutul juridic al apatrizilor prin prisma dreptului internaţional şi a dreptului naţional”, perzentate inclusiv de masteranzi, studenţi de la ULIM, USM, USEM, ASEM, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi.

Galerie foto:
{vsig}seminar_2011-12-12{/vsig}