Seminar pentru colaboratorii de poliţie din cadrul Biroului de Migraţie şi Azil

Seminar pentru colaboratorii de poliţie din cadrul Biroului de Migraţie şi Azil

La data de 12 august a.c., în Centrul de Cazare a Solicitanţilor de Azil, a avut loc un seminar pentru colaboratorii de poliţie din cadrul Biroului de Migraţie şi Azil cu genericul „AZIL: PROBLEME ŞI SOLUŢII”. Discursurile s-au axat pe: rolul Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în Republica Moldova, problema apatridiei în Moldova, programul regional de protecţie a refugiaţilor în Belarus, Moldova şi Ucraina, procedura naţională de azil, jurisprudenţa naţională în materie de azil, cetăţenia, asistenţa juridică a persoanelor aflate în Centrul de Plasament, mass media şi refugiaţii, probleme cu care se confruntă refugiaţii şi solicitanţii de azil, integrarea refugiaţilor şi beneficiarilor protecţiei umanitare în societate etc.

Organizatori: Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) în Moldova, Biroul Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Moldova, organizaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor”.

Participanţi: 40 de persoane Galerie foto:

{vsig}seminar_08_15_2011{/vsig}