Conferinţa studenţească interuniversitară

Conferinţa studenţească interuniversitară

Conferinţa studenţească interuniversitară
dedicată aniversării a 60 de ani de la adoptarea Convenţiei cu privire la statutul refugiaţilor din 1951 şi a 50 aniversare a Convenţiei privind reducerea cazurilor de apatridie din 1961, 27 mai 2011, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău
 
La 27 mai 2011, a avut loc Conferinţa studenţească interuniversitarădedicată aniversării a 60 de ani de la adoptarea Convenţiei cu privire la statutul refugiaţilor din 1951 şi a 50 aniversare a Convenţiei privind reducerea cazurilor de apatridie din 1961. Conferinţa a evoluat în două module intitulate „Aspecte teoretico-practice privind rolul şi locul dreptului refugiaţilor în sistemul ramurilor de drept” şi „Cadrul juridic naţional al Republicii Moldova în materie de azil şi de refugiaţi prin prisma standardelor internaţionale”. Cu discursuri s-au prezentat elevii Colegiului Naţional de Grăniceri din Ungheni şi studenţii an.III, IV de la ULIM şi USM. În calitate de moderator au fost dl Alexei Barbăneagră, preşedintele Centrului de Drept al Avocaţilor, profesor, şi dl Vitalie Gamurari, decanul Facultăţii de Drept (ULIM), conferenţiar. Cu cuvinte de felicitare şi de bună primire către participanţi s-a adresat rectorul ULIM, Andrei Galben. Conferinţa dată a servit drept mijloc pentru sensibilizarea opiniei viitorilor specialişti asupra aspectelor juridice ale dreptului refugiaţilor. 
 
Organizatori: Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Reprezentanţa ICNUR în Moldova.
 
Participanţi: 45 de persoane interesate