Lansarea CD-ului

Lansarea CD-ului

   La 3 martie 2011,  în sala Magnifica de la Universitatea Liberă Internaţională, a avut loc o masă rotundă în cadrul căreia avocaţii, studenţii şi profesorii de la facultăţile de drept din instituţiile de învăţământ superior din Chişinău au avut o impresionantă întâlnire cu dl Mihai Poalelungi, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
   Întâlnirea a început cu lansarea unui CD intitulat „Modele de acte depuse de avocaţi în instanţe”, elaborat de Centrul de Drept al Avocaţilor în colaborare cu Uniunea Avocaţilor din Moldova. Elaborarea Cd-ului este rezultatul finit al unui proiect de durată al CDA cu Ambasada Regală a Norvegiei din România şi Consiliul European pentru Refugiaţi şi Exil (ECRE) (fonduri UE). La elaborare au participat 16 avocaţi: Barbăneagră Alexei, Braşoveanu Dumitru, Clima Igor, Constantinov Ana, Dolghieru Vasile, Mancevshi Oleg, Mărgineanu Iurie, Munteanu Petru, Nagacevshi Vitalie, Nicoară Vasile, Palii Oleg, Păduraru Ion, Spălatu Veaceslav, Roman Anatol, Ulianovshi Gheorghe. Ursu Nicolae.
   La eveniment au participat: dnii Dag Brathole, şeful Misiunii Norvegiene pentru Supremaţia Legii în Republica  Moldova, Gheorghe Amihalachioaie, preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, Petru Munteanu, vicepreşedintele Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.
   În partea a doua a evenimentului, dl Mihail Poalelungi, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, a susţinut o comunicare cu genericul «Sistemul judecătoresc din Moldova în cadrul integrării europene».
  Cea mai interesantă parte a întâlnirii a constituit-o răspunsurile dlui judecător la întrebările avocaţilor prezenţi la eveniment. Acestea s-au axat pe rolul şi responsabilitatea avocaţilor în procesul de perfectare a cererilor expediate Înaltei Curţi, respectarea cerinţelor CEDO faţă de nivelul de perfectare a cererilor, calcularea termenelor rezonabile, lacunele din legislaţia naţională şi rigorile Curţii, mărimea onorariului avocatului şi a prejudiciului moral sau material solicitat etc.
    Celor peste 100 de avocaţi prezenţi în sală le-a fost distribuit CD-ul.
CD-ul «Modele de acte depuse de avocaţi în instanţe» va fi distribuit gratuit de către Centrul de Drept al Avocaţilor, prin intermediul Uniunii Avocaţilor din Moldova, în bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior în care există facultăţi de drept, în barourile şi birorile de avocaţi. De asmenea, conţinutul CD-ului va fi disponibil pe site-ul CDA şi al Uniunii Avocaţilor.