Istoriile persoanelor apatride

Istoriile persoanelor apatride

Scopul proiectului este sensibilizarea autorităţilor şi publicului larg în problema apatridiei în Republica Moldova şi evidenţierea problemelor cu care se confruntă personele apatride.

Sunt povestite atât istoriile personelor apatride cu statut recunoscut – apatrizii de jure, cît şi cele ale personelor apatride ale căror statut nu este recunoscut oficial – apatrizii de facto.

Acest proiect a fost realizat cu susţinerea financiară a European Council for Refugees and Exiles (ECRE).

– ALEXEI

– ARSLAN

– EGOR

– ELENA

– IRINA

– IVAN

– MAHMUD

– MARGARITA

– MAXIM

– MUHAMED

– RAMI

– SONIA

– TAISIA

– TATIANA

– VALENTINA