seminare, instruire continuă, avocaţi, NORLAM, Baroul Avocaţilor Centrul de Drept al Avocaţilor

seminare, instruire continuă, avocaţi, NORLAM, Baroul Avocaţilor Centrul de Drept al Avocaţilor

La 12 iulie 2010, în incinta Centrului de Drept al Avocaţilor, s-a desfăşurat un seminar care a avut menirea să lichideze lacunele din cunoştinţele avocaţilor depistate în cadrul proiectului Monitorizarea eficienţei şi calităţii actului de justiţie în contextul integrării europene susţinut de Comitetul Helsinki din Suedia pentru Drepturile Omului (SHC) timp de circa 3 ani.
Generic: Arestarea preventivă prin prisma legislaţiei naţionale şi a Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Aplicarea art. 5 şi 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale în practica naţională.
• aspectele practice ale aplicării arestării preventive;
• cele mai răspândite încălcări care se comit în practica arestării preventive;
• acţiunile prin care avocaţii pot combate aceste încălcări.

Experţi:

Helle Gulseth, expert NORLAM,
Knut Saetnan, expert NORLAM, procuror,
Denis Arcuşa, consultant juridic local, NORLAM,
Ana Ursachi, avocat BI.

Moderator: Alexei Barbăneagră, preşedintele CDA, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Organizatori: Misiunea NORLAM în Moldova,
Baroul Avocaţilor din Republica Moldova,
Centrul de Drept al Avocaţilor.
Participanţi: 30 de persoane, majoritatea avocaţi-stagiari.
Drept punct de pornire a discuţiilor între cei prezenţi au constituit-o comunicatele prezentate de către experţi care au fost axate pe analiza aprofundată a practicii naţionale în ceea ce priveşte aplicarea art.5 şi 6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. Discuţiile au fost extinse şi asupra altor domenii şi practici, astfel încât invitaţii au aflat lucruri noi privind dreptul la un proces echitabil (art.6); drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului stipulate în Convenţie; numeroasele dosare pierdute de Republica Moldova la CEDO; procesele de efectuare a justiţiei în care drepturile omului sunt lezate grav etc.
Analiza încălcării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care au devenit obiectul examinării la CEDO în privinţa RM, denotă multitudinea de probleme cu care se confruntă structurile de resort guvernamentale, fapt care a servit drept temei pentru adresările cetăţenilor, dar şi ale instituţiilor cu diferit gen de activitate la CEDO: – încălcarea art.6 din Convenţie şi a art.1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie (dreptul la respectarea bunurilor sale şi folosirea liberă a lor); încălcări ale Convenţiei (dreptul la asociere); dreptul la libera exprimare; – încălcarea drepturilor petiţionarului în cadrul procedurii penale etc.
Tuturor celor prezenţi la seminar li s-au distribuit numeroase materiale intuitive şi literatură juridică editată de CDA.

Următoarele seminare cu aceeaşi tematică vor fi organizate în lunile august, septembrie şi octombrie.
Avocaţii care doresc să participe la următoarele seminare organizate de Misiunea NORLAM în Moldova, Baroul Avocaţilor şi CDA pot obţine mai multe informaţii la adresa: law-center@tmg.md, telefoanele: 21-37-09, 22-30-99 sau de pe site-ul www.cda.md.
Vor fi selectate doar primele 30 de persoane care s-au înscris pentru participare.