Jurisprudenţa instituţiilor internaţionale de drept în problematica refugiaţilor (Chişinău, 2000)

Jurisprudenţa instituţiilor internaţionale de drept în problematica refugiaţilor (Chişinău, 2000)

Jurisprudenţa instituţiilor internaţionale de drept în problematica refugiaţilor (Chişinău, 2000).

Volumul cuprinde decizii (comunicări şi sesizări) în problematica refugiaţilor pronunţate de înaltele instituţii internaţionale de drept: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comisia Europeană pentru Drepturile Omului, Comitetul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentului sau a Pedepsei Inumane sau Degradante.