Xenofon Ulianovschi. Participaţia penală (Chişinău, 2000)

Xenofon Ulianovschi. Participaţia penală (Chişinău, 2000)

Xenofon Ulianovschi. Participaţia penală (Chişinău, 2000).

Participaţia este una din cele mai importante probleme ale dreptului penal discutate mult şi în contradictoriu, mai ales în participaţia cu subiecţi speciali, domeniu în care, în practica instanţelor de judecată, se mai întâlnesc soluţii nelegale.

Participaţia penală este un studiu prin care se încearcă să se determine, să se explice – la nivel ştiinţific şi practic – şi să se argumenteze mecanismele cauzale ale unor fenomene acceptate pe deplin sau parţial ori puse în discuţie în diferite sisteme de drept şi diferite legislaţii.

Astfel autorul a analizat coordonatele de identificare, locul, timpul, natura juridică a faptei, formele pluralităţii de făptuitori, condiţiile, autoratul şi coautoratul, instigarea, complicitatea, pedeapsa în caz de participaţie, sancţionarea participanţilor, circumstanţele reale şi personale, elucidând importanţa acestora la individualizarea participanţilor şi pedepsei penale; modalităţile şi elementele distinctive ale participaţiei improprii.