Victor Băieşu, Ion Căpăţână. Drept internaţional privat – Note de curs (Chişinău, 2000)

Victor Băieşu, Ion Căpăţână. Drept internaţional privat – Note de curs (Chişinău, 2000)

Victor Băieşu, Ion Căpăţână. Drept internaţional privat – Note de curs (Chişinău, 2000).

Lucrarea este o sinteză a principiilor fundamentale ale dreptului internaţional privat şi constituie o încercare de completare a golurilor doctrinare în domeniul dreptului internaţional privat din Republica Moldova, încercare ce ia în consideraţie relaţiile legislative, economice şi sociale actuale.