Tudor Popovici. Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova (cercetare comparativă de drept procesual penal) (Chişinău, 2000)

Tudor Popovici. Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova (cercetare comparativă de drept procesual penal) (Chişinău, 2000)

Tudor Popovici. Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova (cercetare comparativă de drept procesual penal) (Chişinău, 2000).

Cercetarea monografică Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova (cercetare comparativă de drept procesual penal) este una dintre primele lucrări fundamentale în domeniul eticii judiciare.

Problema principală expusă este de referinţă filozofică. Lucrarea are ca obiect studierea aspectelor teoretice şi practice ale moralei cu referire directă la o anumită categorie socială – cea a judecătorilor: Teoria şi doctrina filozofică a moralei judecătorului; Sistemul principiilor, al valorilor şi normelor morale în care se încadrează obiectiv judecătorul; Geneza şi transformările de conştiinţă ale acestei categorii de jurişti; Regulile de conduită şi criteriile de apreciere a conduitei, tactului judecătorului; Orientarea activităţii morale practice în direcţia dezvoltării plenare a personalităţii judecătorului; Fundamentarea unui sistem de norme, valori, categorii morale, care, în opinia autorului, pot fi incluse în Codul moral (etic) al judecătorului; Atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiunile juridice, civile, etice, profesionale şi simţul de răspundere al judecătorului.