Sergiu Furdui. Procedura cu privire la contravenţiile administrative (Chişinău, 2000)

Sergiu Furdui. Procedura cu privire la contravenţiile administrative (Chişinău, 2000)

Sergiu Furdui. Procedura cu privire la contravenţiile administrative (Chişinău, 2000).

Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative, considerată de autor drept instituţie a dreptului administrativ, a constituit obiectul cercetării autorului.

Este prima lucrare monografică în care se elucidează sub aspect teoretic şi practic contravenţia (ca faptă ilicită ce atentează la personalitate, la drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, la proprietate, la orânduirea de stat şi la orânduirea publică), săvârşită cu vinovăţie şi care este sancţionată prin acte normative adoptate de Parlament, Guvern şi de către organele autoadministrării publice locale.

Sunt importante concluziile expuse în favoarea instituirii şi recunoaşterii unei noi ramuri a dreptului – dreptul contravenţional -, recomandările referitoare la aplicarea în practică a rezultatelor obţinute, precum şi argumentarea necesităţii instituirii justiţiei administrative: a unui sistem de organe care ar fi abilitat cu dreptul de a efectua justiţia administrativă, ordinea de drept şi modalitatea de examinare a contravenţiilor în strictă conformitate cu legea.