Proiectul Codului penal (Chişinău, 1999)

Proiectul Codului penal (Chişinău, 1999)

Proiectul Codului penal (Chişinău, 1999).

Este prima încercare de publicare a unui instrument de drept în proiect. Faptul anulează treptat tradiţia învechită, dar suficient de vivace, de a pune pe masa practicienilor instrumente perfectate numai de membrii comisiilor.

Asigură discutarea noului proiect nu numai de către specialiştii ministerelor şi departamentelor, funcţionari de stat în esenţă, dar şi de specialiştii în domeniu: savanţi din instituţiile de cercetare, profesori din instituţiile de învăţământ superior, specialişti care, având textul proiectului la dispoziţie, vor avea posibilitatea, dar şi obligativitatea, de a face propuneri substanţiale în vederea îmbunătăţirii considerabile a textului propriu-zis, fapt ce ar reduce din multiplele modificări ulterioare.