Mircea Iuga. Căile legale de atac în materie penală (Chişinău, 2000)

Mircea Iuga. Căile legale de atac în materie penală (Chişinău, 2000)

Mircea Iuga. Căile legale de atac în materie penală (Chişinău, 2000).

Lucrarea Căile legale de atac în procesul penal este o primă încercare de a elucida sub aspect teoretic şi practic noile mijloace procesuale care permit o nouă examinare a procesului în care s-a pronunţat una sau mai multe hotărâri judecătoreşti, în vederea definitivării, totale sau parţiale a acestora, când sunt greşite în fapt sau în drept.

Autorul lucrării explică, în condiţiile în care la noi nu există o practică judiciară mediatizată şi nici abordări teoretice la temă, sensul prevederilor legale, elucidează unele soluţii în problemele examinate de Curtea Supremă de Justiţie, precum şi noile mijloace procesuale care permit o examinare aprofundată a procesului. Criteriul suprem de care se călăuzeşte autorul îl constituie raţiunea de realizare în condiţii cât mai bune a procesului de justiţie şi asigurarea unei aplicări cât mai uniforme a legii de către toate instanţele judecătoreşti.