Memoria refugiului (Chişinău, 2000)

Memoria refugiului (Chişinău, 2000)

Memoria refugiului (Chişinău, 2000).

Volumul include memorii ale marilor personalităţi refugiate din teritoriul istoric al Basarabiei.

Fenomenul enunţat este, cu regret, unul specific pentru teritoriul dintre Prut şi Nistru şi a existat în toate timpurile. Este un volum de carte consacrată problemei refugiului din teritoriul istoric al ţării gazdă punând pe talerul cântarului diverse argumente şi considerente: fenomenul refugiului este caracteristic pentru acest sistem şi acest teritoriu; numărul persoanelor refugiate şi deportate, începând cu 1812,1940, după datele unor statistici, atinge cifra de circa 2000000 de persoane; motivele declanşării stării de refugiu au fost şi mai sunt dintre cele ce cad direct sub incidenţa ICNUR: nesiguranţa persoanei date în ţara sa de origine, refuzul de a se supune unor constrângeri sociale, persecuţie, discriminări, tratament inuman pe motive politice, etnice, religioase de apartenenţă la diverse grupuri sociale, motive de neacceptare a regimului stabilit după 1812 şi apoi a celui de după 1940; transparenţa de după 1989 a permis apariţia unor serii întregi de articole de atitudine, statistici, documente care, selectate şi înmănuncheate în broşuri şi cărţi, ar servi, pentru viitorii istorici, în calitate de ghid al regimului apus, care a strivit nenumărate vieţi şi sorţi ale atâtor fiinţe nevinovate, iar pentru omul de rând – un memorial al durerii unui neam căzut în dizgraţia mai marilor vremii.