Justiţia în Republica Moldova (Chişinău, 1998)

Justiţia în Republica Moldova (Chişinău, 1998)

Justiţia în Republica Moldova (Chişinău, 1998).

Justiţia în Republica Moldova este o carte ce adună într-o singură ediţie actele legislative care conţin reglementările naţionale în domeniul activităţii organelor de ocrotire a normelor de drept în varianta la zi – documente a căror cunoaştere şi aplicare se impune ca o îndatorire, acestea fiind de o importanţă fundamentală pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului, pentru afirmarea statului de drept şi a democraţiei în Moldova.