Gheorghe Voicu. Noţiuni şi expresii sociojuridice: ghid în legislaţia Republicii Moldova (Chişinău, 2000)

Gheorghe Voicu. Noţiuni şi expresii sociojuridice: ghid în legislaţia Republicii Moldova (Chişinău, 2000)

Gheorghe Voicu. Noţiuni şi expresii sociojuridice: ghid în legislaţia Republicii Moldova (Chişinău, 2000).

Este prima încercare de sistematizare pe anumite principii a legislaţiei Republicii Moldova şi a normelor de drept: decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, hotărâri ale Parlamentului, hotărâri de guvern, decizii ale Băncii Naţionale, regulamente ale ministerelor de resort etc.