Gheorghe Ulianovschi. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (Chişinău, 1999)

Gheorghe Ulianovschi. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (Chişinău, 1999)

Gheorghe Ulianovschi. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (Chişinău, 1999).

Corelaţia dintre calitatea legilor, respectarea strictă a normelor de drept de către organele competente în procesul anchetării şi judecării cauzelor, precum şi îndeplinirea de către fiecare cetăţean a îndatoririlor civice constituie subiectul volumului Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei.