Gheorghe Golubenco Urmele infracţiunii (Chişinău, 1999)

Gheorghe Golubenco Urmele infracţiunii (Chişinău, 1999)

Gheorghe Golubenco Urmele infracţiunii (Chişinău, 1999).

Volumul elucidează actul iniţial de urmărire penală: cercetarea urmelor faptei penale la locul săvârşirii ei – act de o extremă importanţă în desfăşurarea procesului penal. Cercetarea urmelor infracţiunii la faţa locului, de rând cu efectuarea altor acte de urmărire penală: audierea martorilor şi consemnarea declaraţiilor lor, audierea părţii vătămate, ascultarea învinuitului sau inculpatului şi consemnarea declaraţiilor, dispunerea de expertize judiciare, efectuarea de confruntări, de prezentări pentru recunoaşteri şi reconstituiri, constituie un procedeu probator în procedura penală despre care, în literatura de specialitate în limba română de la noi, nu s-au scris alte lucrări.

Autorul denotă abilitate în folosirea eficientă a instrumentelor tehnice şi tactice criminalistice; elucidează acţiunile de organizare şi planificare a urmăririi penale; obiectivele anchetei, metodele şi mijloacele de utilizare, toate acestea fiind orientate spre stabilirea naturii faptei penale: omucidere, accident, furt, tâlhărie, viol, sinucidere, delapidare, distrugere etc.