Gheorghe Gladchi. Determinantele victimologice şi mecanismul infracţiunilor de mare violenţă (Chişinău, 2000)

Gheorghe Gladchi. Determinantele victimologice şi mecanismul infracţiunilor de mare violenţă (Chişinău, 2000)

Gheorghe Gladchi. Determinantele victimologice şi mecanismul infracţiunilor de mare violenţă (Chişinău, 2000).

Argumentarea teoretică şi realizarea practică a cercetărilor victimologice complexe a unor categorii de infracţiuni constituie obiectul de studiu al autorului. Este un domeniu de perspectivă în ştiinţa criminologică, importanţa căruia nu poate fi subestimată în cazul Republicii Moldova dacă ţinem cont de tendinţele privitoare la starea şi structura criminalităţii.

Fundamentată pe o bază empirică susţinută, conţinând elucidarea multilaterală a materiei teoretice şi încercarea autorului de a elabora tipologia situaţiilor victimogene, punând la baza clasificării rolul lor în sistemul cauzal al infracţiunii, lucrarea deschide o nouă filă în ştiinţa criminologică naţională, fiind primul studiu victimologic complex al infracţiunilor grave de violenţă contra persoanei realizat în Republica Moldova.