Drepturile omului în Republica Moldova (Chişinău, 1999)

Drepturile omului în Republica Moldova (Chişinău, 1999)

Drepturile omului în Republica Moldova (Chişinău, 1999).

Ediţia omagiază 50 de ani de la adoptarea şi proclamarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, document care consacră pe plan internaţional principiile libertăţii şi demnităţii umane.

Volumul jubiliar inserează, în prima parte, schiţe, sinteze, articole ale reprezentanţilor puterii de stat, ale diriguitorilor unor organizaţii internaţionale care activează în Moldova şi ale savanţilor cu renume de la noi despre nivelul actual de respectare a Convenţiilor Internaţionale şi a legislaţiei interne care asigură drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în teritoriu. în partea a ll-a sunt incluse textele unor importante instrumente internaţionale şi regionale. în partea a lll-a sunt prezentate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului consacrate în Constituţia Republicii Moldova; Lista actelor internaţionale cu caracter universal şi regional în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, Situaţia instrumentelor internaţionale la 31 august 1998; Lista tematică a instrumentelor internaţionale în domeniul drepturilor omului.