Codul penal al Republicii Moldova (Chişinău, 1996)

Codul penal al Republicii Moldova (Chişinău, 1996)

Codul penal al Republicii Moldova (Chişinău, 1996). Este legea penală din 1961 transliterat pentru prima dată în grafie latină.