Calvarul deportărilor (Chişinău, 2000)

Calvarul deportărilor (Chişinău, 2000)

Calvarul deportărilor (Chişinău, 2000).

Volumul cuprinde mărturii zguduitoare ale unor supravieţuitori ai fenomenului deportărilor din anii 1940,1941,1946, 1949 în ţinutul Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei. Este o carte a cruntului adevăr despre deportările băştinaşilor în Siberia şi Extremul Nord. Actele de arhivă confirmă că operaţia de deportare a fost decisă şi dirijată de organele de partid şi sovietice de la Moscova, dar a fost înfăptuită şi cu ajutorul autorităţilor puterii locale, în baza Hotărârii strict secrete (nr. 390-138) din 29 ianuarie 1949 a Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. care enumera categoriile de cetăţeni ce urmau să fie deportaţi; Notei informative semnate, la 17 februarie 1949, de către general-colonelul I.Mordoveţ, ministrul Securităţii de Stat al R.S.S.M., notă prin care se pun la evidenţă 40854 de “chiaburi” şi alte “elemente duşmănoase”; Hotărârii Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. nr. 1290-467 din 6 aprilie 1949 “Cu privire la deportarea din R. S. S. Moldovenească a familiilor de chiaburi, a foştilor moşieri, negustori şi complici ai ocupanţilor fascişti”.

Hotărârea prevedea deportarea a 11.280 de familii, în total 40.850 de persoane, fiind incluşi aici şi copiii, şi bătrânii, şi a fost adoptată la “propunerea” organelor de partid şi sovietice din R.S.S. Moldovenească; Hotărârii nr. 509 a Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti din 28 iunie 1949 “Cu privire la deportarea din R.S.S. Moldovenească a familiilor de chiaburi, a foştilor moşieri şi a marilor comercianţi”.

Această hotărâre a servit drept cadru legal pentru toate fărădelegile descrise între aceste coperte; Hotărârii Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. din 30 iunie 1949 “Cu privire la confiscarea averii deportaţilor de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti”.